Про деканат

Основними функціями та завданнями деканату є:

 • укладання договорів про оплату за навчання;
 • ведення особових справ студентів;
 • опрацювання наказів про персональний склад і рух студентів (прийом, відрахування, поновлення, академічні відпустки);
 • видача довідок, студентських квитків, дипломів, витягів з залікової книги;
 • координація роботи в ЄДЕБО;
 • адміністрування ведення студентських баз даних;

Документи, що регламентують діяльність деканату

Документи, що зберігаються в особовій справі

Особові справи студентів зберігаються у деканаті історичного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка. Згідно з вимогами МОН України протягом навчання студентів оригінали документів про освіту, на підставі яких здійснювався вступ, повинні зберігатися в навчальному закладі. Після закінчення навчання особова справа передається в архів.

В особовій справі зберігаються такі документи:

 • Заява про вступ
 • Сертифікат ЗНО (бакалаври), або аркуш вступних випробувань (магістри)
 • Копії попередніх документів про освіту, на підставі яких здійснюється вступ:

- атестат та додаток до атестата (бакалаври)

- диплом та додаток до диплома (магістри)

 • Копії паспорта та ІПН
 • Посвідчення про приписку до призовної дільниці (чол.)
 • Обхідний листок
 • Інше

Обов’язки студента щодо військового обліку

До уваги студентів, які є військовозобов’язаними або призовниками:

Військовозобов’язані та призовники зобов’язані дотримуватися Правил військового обліку призовників і військовозобов’язаних.

Примітка: Громадянам призовного віку, які навчаються у вищих навчальних закладах з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття наступного вищого освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти, надається відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти на весь період навчання.

Відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти надається один раз за період навчання, і громадяни призовного віку, відраховані з навчальних закладів за власним бажанням, за невиконання навчального плану, порушення умов контракту або недисциплінованість втрачають право на відстрочку від призову на строкову військову службу незалежно від їх повторного зарахування до того чи іншого вищого навчального закладу або поновлення у вищому навчальному закладі.

Не втрачають право на відстрочку:

громадяни призовного віку, які перервали навчання у зв'язку з отриманням академічної відпустки за станом здоров'я або сімейними обставинами, для догляду за близькими родичами (батьки, дружина, діти, рідні брати, сестри, дід, баба);

призовники, які навчаються у вищих навчальних закладах з денною формою навчання, та переведені для навчання в інший вищий навчальний заклад із зазначеною формою навчання.